Jan Kaczmarczyk

Jest adwokatem z ponad 12-letnim doświadczeniem w prawie gospodarczym i handlowym. Wraz ze wspólnikiem, adwokatem Karolem Orzechowskim, prowadzi kancelarię Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services z siedzibą w Warszawie. Doradza w polskich i międzynarodowych transakcjach z zakresu fuzji i przejęć, prywatyzacjach, transakcjach private equity, w tym transakcjach na aktywach i procesach restrukturyzacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze obronnym, w szczególności w kwestiach dotyczących projektów umów dostaw i umów offsetowych zawieranych ze Skarbem Państwa RP. Doradza również w inwestycjach w projekty start-up, reprezentując pomysłodawców, anioły biznesu oraz fundusze inwestycyjne VC i PE we wszystkich aspektach dotyczących przygotowania i finansowania transakcji. Poza praktyką transakcyjną w codziennej pracy zajmuje się także kwestiami korporacyjnymi – wspiera klientów w opracowywaniu projektów oraz negocjowaniu umów i uczestniczy w projektach pro bono.