dr Jarosław Olesiak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalność prawo finansowe. Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa finansowego i gospodarczego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.