dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

Profesor w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor oraz współautor publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących m.in. zakazu prowadzenia pojazdów, czynu ciągłego, przestępstwa nadużycia zaufania, przestępstw i wykroczeń przeciwko instytucji ubezpieczeń społecznych oraz pozbawienia praw publicznych. Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie oraz Koła Młodych Penalistów działającego przy Polskiej Sekcji AIDP w Warszawie. W latach 2001-2004 odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski.