prof. dr hab. Jerzy Menkes

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.