prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.