dr hab. Joanna Bodio

Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.