dr Joanna Karnat

Doktor nauk prawnych, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, kierownik Działu do Spraw Cyberprzestępczości; doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; ukończyła studia podyplomowe: Prawo Dowodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe Prawo Karne Materialne i Procesowe – Wyzwania Cywilizacyjne i Nowe Technologie na Uniwersytecie Jagiellońskim; w przeszłości przez wiele lat wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.