prof. UWr dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Radca prawny, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowana nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.