Kamil Makowski

Prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach, pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa samorządowego.