dr Karol Ryszkowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelarii notarialnej. W 2010 r. ukończył studia magisterskie na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2 011 r. ukończył studia podyplomowe „Prawo bankowe” na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Stopień naukowy Doktora nauk prawnych, specjalizacja: Prawo gospodarcze prywatne został mu nadany uchwałą Rady WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26.3.2018 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański.