dr Karol Ryszkowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelarii notarialnej. W 2010 r. ukończył studia magisterskie na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2 011 r. ukończył studia podyplomowe „Prawo bankowe” na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Stopień naukowy Doktora nauk prawnych, specjalizacja: Prawo gospodarcze prywatne został mu nadany uchwałą Rady WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26.3.2018 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański.

 • Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy
  %
  Rok 2020, w którym mija 25 lat obowiązywania ustawy o własności lokali, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: PDF
  160,65 zł
  189,00 zł
  Najniższa cena: 151,20 zł
  Rok 2020, w którym mija 25 lat obowiązywania ustawy o własności lokali, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym...