dr Karol Ryszkowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelarii notarialnej. W 2010 r. ukończył studia magisterskie na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2 011 r. ukończył studia podyplomowe „Prawo bankowe” na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Stopień naukowy Doktora nauk prawnych, specjalizacja: Prawo gospodarcze prywatne został mu nadany uchwałą Rady WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26.3.2018 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański.

 • Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego
  Monografia podejmuje tematykę międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych. Pozwala ona na zapoznanie się z tytułową problematyką w...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Najniższa cena: 199,20 zł
  Monografia podejmuje tematykę międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych. Pozwala ona na zapoznanie się z tytułową problematyką w...