dr Karolina Barbara Wojciechowska

Karolina Barbara Wojciechowska − doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat, mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Wykładowca szkolenia dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Adwokackiego z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej. Ekspert programu „Dobre Prawo − Sprawne Rządzenie” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.