dr Karolina Barbara Wojciechowska

Karolina Barbara Wojciechowska − doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat, mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Wykładowca szkolenia dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Adwokackiego z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej. Ekspert programu „Dobre Prawo − Sprawne Rządzenie” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Ustawy samorządowe. Komentarz
  15% taniej
  Promocja
  Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  254,15 zł 299,00 zł
  Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i...