dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj

Radca prawny, profesor uczelni i kierownik Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Centrum Studiów nad Cyberbezpieczeństwem. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS.