dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UW i UJ), profesor i kierownik Katedry Cyberbezpieczeństwa i Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa, dyrektor departamentu ds. domen internetowych NASK, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, członek Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP; wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie; w latach 1996–2010 prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz w TVP S.A.; w latach 2011–2017 wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego (centrum kompetencji w obszarze cyfryzacji); ekspert współpracujący z MKiDN; autorka programu specjalizacji: administracja elektroniczna oraz współautorka programu kierunku: bezpieczeństwo informacyjne; autorka monografii, komentarzy i licznych opracowań naukowych.