dr Katarzyna Górka

Doktor nauk prawnych, magister administracji i magister prawa uzyskany z wyróżnieniem. Związana z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była wykładowcą prawa konstytucyjnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie w Tarnopolskim Narodowym Ekonomicznym Uniwersytecie. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka kilkunastu prac w szczególności z zakresu praw człowieka. Współredaktorka książki „Konstytucja RP – próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania” (Kraków 2008). Za swoją działalność naukową nagrodzona wieloma stypendiami, m. in. czterokrotnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP
  %
  Celem podjętej w książce pracy badawczej jest określenie zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2014 | Wersja: PDF
  84,15 zł
  99,00 zł
  Najniższa cena: 79,20 zł
  Celem podjętej w książce pracy badawczej jest określenie zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów...