dr Katarzyna Kryla-Cudna

Lecturer in Law, University of Bristol; wcześniej zatrudniona jako Assistant Professor of Global and Comparative Private Law na Uniwersytecie w Tilburgu oraz jako Max Weber Fellow na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji; ukończyła studia magisterskie na wydziale prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego, jak również studia magisterskie na WPiA UW; w 2016 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW; autorka licznych publikacji krajowych i międzynarodowych, w szczególności z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i prawa umów; laureatka nagrody głównej w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa prywatnego.