dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM

Profesor uczelni na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji (Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska), radca prawny, partner w grupie firmy prawno-podatkowo-księgowej; specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących gospodarowania mieniem publicznym, w szczególności zarządzaniem lasami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa oraz gospodarką nieruchomościami, a także inwestycjami publicznymi i prywatnymi; doradza podmiotom z sektorów publicznego i prywatnego w obszarach prawa rolnego i żywnościowego oraz ochrony środowiska; autorka wielu publikacji naukowych, w tym monografii, praktycznych komentarzy, artykułów i opracowań prawniczych.