Katarzyna Prusak-Załuska

Radca prawny. Aktualnie zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Pomocy Prawnej Departamentu Prawnego MSWiA. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa administracyjnego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.