dr Katarzyna Szczepańska, LL.M.

LL.M. (CAU Kiel), adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Fundacji UAM, kierownik projektu badawczego Preludium 7 2014/13/N/HS5/01442 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.