dr Katarzyna Szczepańska, LL.M.

LL.M. (CAU Kiel), adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Fundacji UAM, kierownik projektu badawczego Preludium 7 2014/13/N/HS5/01442 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 • Zasada nierozszczepialności w spółkach kapitałowych
  Prezentowana publikacja to pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki zasady nierozszczepialności w spółkach kapitałowych nawiązujące zarówno do stanu...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  179,00 zł
  Prezentowana publikacja to pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki zasady nierozszczepialności w spółkach kapitałowych nawiązujące zarówno do stanu...