r.pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, wspólnik dużej polskiej kancelarii z siedzibą w Białymstoku i Warszawie, wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego (w szczególności umów o roboty budowlane) oraz prawa zamówień publicznych, autorka wielu publikacji z tego zakresu.