dr Kazimierz Pawlik

Radca prawny, doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie o Polityce i Administracji UKSW. Autor ponad 300 artykułów i monografii z zakresu prawa samorządowego, informacji publicznej, prawa budowlanego, planowania przestrzennego i ochrony danych osobowych. W ramach indywidualne praktyki specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych oraz w dostępie do informacji publicznej, z czego prowadzi obsługę prawną oraz szkolenia. Pełnomocnik w wielu sprawach sądowoadministracyjnych z zakresu dostępu do informacji publicznej, w tym także z udziałem naczelnych organów państwowych. Prowadził szkolenia i wideoszkolenia dla organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz prawa budowlanego. Badania naukowe koncentruje na formalnoprawnych narzędziach kontroli władz publicznych, w szczególności na instytucji dostępu do informacji publicznej.