dr Kinga Dróżdż-Chmiel

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką w Lublinie, autorka artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach i monografiach.