dr hab. Konrad Zacharzewski

Adwokat, Kierownik Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.