dr Kristof Zorde

Dr Kristof Zorde – wieloletni Wiceprezes Zarządu BDO; doktor filozofii, biznesmen i ekonomista; uznany autorytet w zakresie rynków kapitałowych, gospodarki finansowej, prywatyzacji, teorii inwestycji i rachunkowości. Przeprowadził wiele emisji euro obligacji dla największych światowych firm, m.in. Banku Światowego, IBM czy Coca-Cola. Uczestniczył w restrukturyzacjach i przejęciach wielu przedsiębiorstw.