Krzysztof Kamiński

Od 10 lat związany z IT w obszarze administracji publicznej. Współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na WPAiE UWr. W latach 2012–2014 Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeprowadził wiele projektów od fazy pomysłu do utrzymania. Wśród nich e-protokół, Portal Informacyjny, Portal Orzeczeń. Obecnie nadzoruje prace zespołu specjalistów w projektach o zasięgu ogólnopolskim np. wdrożenie usług wspólnych (AD, poczta elektroniczna), system zarządzania tożsamością w sądownictwie. Odpowiada za tworzenie struktury i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w dużych organizacjach.