dr Krzysztof Masło

Doktor, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator;