dr hab. Krzysztof Mularski, prof. UAM

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM, autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, historii prawa sądowego, teorii prawa i semiotyki, stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.