dr Krzysztof Topolewski

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UMSC w Lublinie.

 • Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia
  Prezentowana monografia "Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia" autorstwa dr Krzysztofa Topolewskiego jest poświęcona świadczeniom stron zobowiązania z umowy zlecenia, albo też w ujęciu...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2015 | Wersja: PDF
  94,05 zł 99,00 zł
  Prezentowana monografia "Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia" autorstwa dr Krzysztofa Topolewskiego jest poświęcona świadczeniom stron zobowiązania z umowy zlecenia, albo też w ujęciu...