dr Lech J. Żukowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego i wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, teorii prawa, nauki o administracji, relacji prawa z psychologią oraz prawnej ochrony zdrowia psychicznego.