Lech Kurkliński

Jest adiunktem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dyrektorem Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.