Łukasz Kasiak

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, ukończył aplikację legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji, aplikant radcowski, w pracy zawodowej zajmuje się obsługą procesu ustawodawczego.