dr Łukasz M. Wyszomirski

Doktor nauk prawnych, adwokat. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego