dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UZ

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uniwersytetów Zielonogórskiego oraz Śląskiego w Katowicach, kierownik Katedry Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016–2018).