dr hab. Łukasz Żelechowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, dotyczących w szczególności prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz międzynarodowego i unijnego prawa własności przemysłowej.

 • Prawo własności przemysłowej
  10% taniej
  Promocja
  Podręcznik „Prawo własności przemysłowej" zawiera syntetyczne omówienie problematyki własności przemysłowej. Publikacja uwzględnia stan prawny na 27.2.2020 r., z uwzględnieniem jednak...
  Seria: Podręczniki Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF, ePub, MOBI
  71,10 zł 79,00 zł
  Podręcznik „Prawo własności przemysłowej" zawiera syntetyczne omówienie problematyki własności przemysłowej. Publikacja uwzględnia stan prawny na 27.2.2020 r., z uwzględnieniem jednak...