dr Łukasz Żelechowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, dotyczących w szczególności prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz międzynarodowego i unijnego prawa własności przemysłowej.

  • Znaki towarowe i ich ochrona
    Szczególne znaczenie w obrocie gospodarczym mają znaki towarowe, ponieważ przekazując informacje o komercyjnym pochodzeniu towarów i usług, umożliwiają nabywcom wyszukanie na rynku określonego...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
    179,55 zł 189,00 zł
    Szczególne znaczenie w obrocie gospodarczym mają znaki towarowe, ponieważ przekazując informacje o komercyjnym pochodzeniu towarów i usług, umożliwiają nabywcom wyszukanie na rynku określonego...