dr hab. Maciej Jońca

dr hab. Maciej Jońca

Doktor habilitowany nauk prawnych, historyk sztuki, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalista w zakresie prawa rzymskiego i komparatystyki prawniczej, członek kolegium redakcyjnego „Edukacji Prawniczej.