Maciej Pisz

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor książek i artykułów naukowych z obszaru nauk prawnych; stypendysta MNiSW dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych. 

 • Prawo konstytucyjne. Kompendium
  Skrypt "Prawo konstytucyjne" w zwięzły sposób przedstawia kluczowe zagadnienia problematyki prawnokonstytucyjnej. W treści książki zawarto liczne odwołania do orzecznictwa Trybunału...
  Seria: Skrypty Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF, ePub, MOBI
  56,05 zł 59,00 zł
  Skrypt "Prawo konstytucyjne" w zwięzły sposób przedstawia kluczowe zagadnienia problematyki prawnokonstytucyjnej. W treści książki zawarto liczne odwołania do orzecznictwa Trybunału...