dr Maciej Zachariasiewicz

Starszy wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prawnik współpracującym ze znaną kancelarią w Katowicach. Opublikował kilkadziesiąt prac w języku polskim oraz angielskim, poświęconym różnym zagadnieniom międzynarodowego obrotu, w tym w szczególności prawa kolizyjnego i międzynarodowego arbitrażu handlowego. Prowadził badania naukowe w ośrodkach akademickich w Nowym Jorku, Paryżu i Hamburgu. Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2013–2016) oraz programu Mobilność Plus (2012–2013).

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.