Magda Bąk

Doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant radcowski.