prof. WSGE dr hab. Magdalena Sitek

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1996 r. obroniła dysertację doktorską na ATK, a w 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki prawa europejskiego, w szczególności zajmuje się prawem ochrony środowiska, prawem turystycznym, prawem sportowym, a także stosunkami międzynarodowymi. W swoim dorobku ma opublikowanych ponad 70 oryginalnych opracowań naukowych. Uczestniczyła i organizowała liczne konferencje naukowe. Jest wielokrotną stypendystą programów europejskich, w tym CNR we Włoszech.

 • Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności
  %
  Publikacja ta jest próbą przedstawienia nowego spojrzenia na prawa człowieka oraz przeprowadzenia nowej ich systematyzacji. Dotychczasowe badania nad prawami człowieka prowadzone są w nurtach...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  84,15 zł
  99,00 zł
  Najniższa cena: 79,20 zł
  Publikacja ta jest próbą przedstawienia nowego spojrzenia na prawa człowieka oraz przeprowadzenia nowej ich systematyzacji. Dotychczasowe badania nad prawami człowieka prowadzone są w nurtach...