dr Małgorzata Białas

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Za-rządzania Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Posiada 6-letnie doświadczenie pracy w banku w obszarze związanym z ryzykiem kredytowym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie z zakresu bankowości i sprawozdawczości finansowej (według polskich i międzynarodowych standardów). Autorka licznych publika-cji naukowych z zakresu sprawozdawczości finansowej w bankach i podmiotach niefinansowych. Pracę nau-kowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, tworząc ekspertyzy oraz przeprowadzając audyty sprawoz-dań finansowych.

 • Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach
  Niniejsze opracowanie obejmuje genezę i istotę rachunku kosztów, przybliżając pojęcie kosztów i ich klasyfikację. Następnie prezentuje wynik finansowy jako wyraz księgowego ujęcia rachunku...
  Seria: Uczelnie techniczne
  Rok wydania: 2010 | Wersja: PDF
  39,00 zł
  Najniższa cena: 33,15 zł
  Niniejsze opracowanie obejmuje genezę i istotę rachunku kosztów, przybliżając pojęcie kosztów i ich klasyfikację. Następnie prezentuje wynik finansowy jako wyraz księgowego ujęcia rachunku...