dr Małgorzata Eysymontt

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, absolwentka, absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie: „Uczelnia Łazarskiego") w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych: Prawo  restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także Podyplomowych Studiów Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w UE SGH w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Katholieke Universiteit Leuven. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie Unii Europejskiej.