dr Małgorzata Gałązka

Pracownik Katedry Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.