prof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek - Wiaderek

Prof. KUL Jana Pawła II, kierownik Katedry Postępowania Karnego WPPKiA KUL, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny procesu karnego i ochrony praw człowieka w procesie karnym.