dr hab. Marcin Glicz, prof. AP

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa prywatnego międzynarodowego.