dr Marcin Glicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa prywatnego międzynarodowego.