prof. UJ dr hab. Marcin Kamiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji z zakresu nauki prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym monografii "Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne" (2006) oraz "Prawo administracyjne intertemporalne" (2011).

 • Odpowiedzialność w ochronie zdrowia
  Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia....
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: PDF
  160,55 zł 169,00 zł
  Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia....