prof. UJ dr hab. Marcin Kamiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji z zakresu nauki prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym monografii "Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne" (2006) oraz "Prawo administracyjne intertemporalne" (2011).