r.pr. Marcin Kolasiński

Radca prawny; doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW.